Croatian Catholic Centre Springvale – Activities

Church Lunches, Dances, and Picnics / crkvene ručke, zabave i izlet:

To inquire or make a reservation phone Father Vedran Lesic on 9769-1966.  Za informaciju ili rezervaciju nazovite Vlč. Don Vedran Lešić na 9769-1966.

Buffet Sunday Lunch / Bife Ručak Nedjeljom – See Functions Page
Seniors Lunch / Ručak Za Umirovljenike – See Functions Page

Dances commence at 7 pm / Zabave su u 7 sati na večer

Halloween Dance / Pokladna Zabava
Held on the Saturday before Ash Wednesday. Wearing a costume to this dance is encouraged. There are prizes for the winning costumes.   Zabava se održava prije Čiste srijede u subotu.  Poželjno je da se gosti objenu u kostime.  Imamo nagrade za najbolje  kostime. 

Easter Dance / Uskrsna Zabava:
Held on Easter Sunday  Održi se na sam dan Uskrsa u nedjelju.

Mothers Day Dance / Majćin Dan Zabava:
Held on first Saturday in May  Održi se na prvu Subotu u Svibnju, na večer.

Pentecost Picnic / Duhovni Izlet: 
Held on Sunday during Pentecost  Održi se u Nedjelju na Duhove.

Fathers Day Dance / Očev Dan Zabava:
Held on first Saturday in September   Održi se na prvu Subotu Rujna.

St Catherines And Advent Day Dance / Katarinska I Adventska Zabava
Held on last Saturday in November  Održri se zadnje subot u Studenom.

Christmas Dance / Božićna Zabava:
Held on 26th December  Održi se 26. Prosinca

New Years Dance / Novogodišnja Zabava:
Held on 31st December  Održi se 31. Prosinca

Other Functions Planned – to be announced / Druge Planirane Aktivnosti – koje će se navijestiti:

Croatian Cultural Day / Hrvatski Kulturni Dan  – with Folk dancing and display of Croatian art, craft, music and Croatian cousine  sa Folklor plesanjem, izložbe Hrvatskog umjetničkog i ručnog rada i razne Hrvatake hrane.

TALENT COMPETITION / TALENT NATJECANJE
KARIOKI NIGHT / KARIOKI VEČER
MISS CROATIA COMPETITION / MISS CROATIA NATJECANJE
CHILDRENS DAY CELEBRATION / DJEČJI DAN PROSLAVA
FILM NIGHT / VEČER FILMA
ART EXHIBITION / UMJETNIČKA IZLOŽBA
PHOTOGRAPHIC EXHIBITION / IZLOŽBA FOTOGRAFIJE