Croatian Catholic Welfare Association

Croatian Catholic Welfare Association / Hrvatsko Katoličko Dobrotvorno Društvo

Contact Person / Kontakt osobaMiryana Baran – Coordinator / Koordinator.

Tel: 9701-6131         
Fax: 9798-7825 
Email: ccwa@alphalink.com.au 

Address / Adresa:
798-808 Springvale Road, Braeside Vic. 3195.
P.O. Box 7530, Dandenong Vic. 3175

Social Support – Friendly Visiting Program / Program Za Prijateljsko Posjećivanje:

Croatian Catholic Welfare Association is jointly funded by the Federal and State government of Victoria to provide a Home and Community Care (HACC) Social Support -Friendly Visiting Program.  The aim of the program is to maintain or restore independent living skills and enhance quality of life of eligible frail aged and socially isolated Croatian clients.  The program  provides Social Support – Friendly Visiting in the clients home; Planned Activity Group – Low level exercise group; and  Information and referral to other HACC and  Allied Health services as required, such as: home care and home maintenance, personal care, meals on wheels, transport assistance, Physiotherapy, Occupational therapy, Planned Activity Groups (PAG’s), and Community Aged Care Packages etc.  Hrvatsko Katoličko Dobrotvorno Društvo organizira program za kućne i društvene skrbi ili HACC, koju financira Savezna i državna Victoriska vlada.  Cilj ovog programa je puržit starijim i izoliranim Hrvatima potporu za poboljšanje kvaliteta života i održavanje samostalnosti i neovisnosti.  Program pruža prijateljsko posjećivanje, lagane vježbe za starije osobe, informacije i upute za razne HACC socijalne i kućne skrbi i terapije po potrebi, kao pomoč u kući i uzdržavljanje kuće, osobnu njegu, donijeti hranu, prijevoz, tjelesne i radne terapije, planirane skupine aktivnosti, i pakete društvene skrbi za starije osobe.

Low Level Exercise Group / Lagane Vježbe:

We are working collaboratively with Greater Dandenong Community Health Service to provide two PAG – Low Level Exercise Group at our centre for Croatian HACC eligible clients, with the aim of restoring and maintaining independent living skills.  The group is held at the Croatian Catholic Centre on Wednesdays from 10 am to 12pm and Thursdays from 10am to 11am.  Naše društvo surađuje s državnom zdravstvenom zajednicom – Greater Dandenong Community Health Service koji pruža lagane vježbe u našem centru za osobe u HACC programu.  Cilj je da se povrati ili održava samostalnost.  Grupe za lagane vježbe se sastaju Srijedom od 10 sati u jutro do 12 sati do podne i četvrtkom od 10 do 11 sati u jutro.

The Coordinator recruits and trains volunteers for the social support program.  Volunteers provide friendship, support, and assistance to socially isolated individuals to establish links with the Croatian community and the wider community, improving their quality of life and maintaining or restoring their independence.  Kordinator traži i uvježbava dragovoljce koji su zainteresirani u  program društvene skrbi.  Dragovoljci u prijatoljskom programu posjećivanja pomažu izoliranim osobama da se uključe u Hrvatsku zajednicu ako im je želja; da dođu u kontakt sa širom zajednicom;  da povise kvalitet života i održavaju samostalnost .

If you would like more information about eligibility for the Friendly visiting program, PAG Exercise group or HACC and other services contact the Co-ordinator Monday and Friday on (03) 9701-6131.  Ako želite znati više o prijateljskom posjećivanju, o laganim vježbama za starije osobe, o (HACC) kućne  skrbi, i ostale socijalne usluge,  slobodno nazovite koordinatora od ponedjeljka do petka na broj (03) 9701-6131.

The Service operates during office hours from Monday to Friday 9 am – 5.00 pm.  Socijalni ured je otvoren od 9 u jutro do 5 navečer, od ponedjeljka do petka.

How To Become A Volunteer? / Kako Postati Dragovoljac?:

Croatian people over age 18 who are fluent in Croatian and enjoy interacting with older adults are welcome to become volunteers and join the Friendly visiting program.  The Coordinator provides  training, information and ongoing support.  For more information contact the Coordinator on: (03) 9701-6131.  Osobe iz Hrvatske zajednice starije od 18 godina, koje govore  Hrvatski jezik i žele imati kontakt sa starijim i nesposobnim Hrvatima su poželjni da postanu dragovoljci i posjećivaju naš usamljeni narod.  Koordinator će vas poučiti i pružiti svu potrebnu informaciju što pripada programu prijateljskog posjećivanja.  Ako želite znati više o programu ili se interesirate da postanete dragovoljac, slobodno nazovite Koordinatora na broj telefona: (03) 9701-6131.